Algemene informatie

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw legitimatie en indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

DTF

Sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek. Na dat gesprek wordt met u bespoken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut, of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. In het eeste geval volgt meestal direct een onderzoek. Indien dat niet mogelijk is, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Contracten met zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig om uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Onze tarieven vindt u op onze website, of in de wachtruimte in onze praktijk.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF. Dit is te vinden op www.kngf.nl. De praktijk is HKZ gecertificeerd.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het onderzoeken en behandelen van patienten. Dit kan inhouden dat u onderzocht of behandeld wordt door een stagiaire. Vooraf wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Indien dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om 75% van de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met de administratief medewerkster of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of behandeling door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden bij uw fysiotherapeut of bij een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF, te vinden op www.kngf.nl. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

Privacyregelement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarnaast is naast de Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyregelement. Het complete regelement ligt in de praktijk ter inzage.