Diabetes

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de insulinegevoeligheid en de glucosetolerantie. Dit bewegen is het meest zinvol, als het bewegingsprogramma aangepast is aan de individuele situatie van de patiënt en voldoet aan specifieke criteria van intensiteit en duur.

In samenwerking en intensieve communicatie met artsen, diabetesverpleegkundige en praktijkondersteuners stellen wij programma’s samen, starten we een training op en geven we informatie over het vervolgtraject.