Fysiotherapie bij incontinentie

Wat is Incontinentie?

Urine-incontinentie betekent het niet meer kunnen ophouden van urine. Het ontstaat meestal na een bevalling, in de overgang, door ouder worden, verkeerd toiletgedrag, door geestelijke overbelasting of door operaties in de onderbuik. Ook als iemand seksueel misbruik heeft meegemaakt kan incontinentie ontstaan.

12% van de vrouwen heeft in meer of mindere mate te maken met urine-incontinentie!

Er bestaan verschillende vormen. De belangrijkste twee bij vrouwen zijn:

  • Inspannings-incontinentie Stressincontinentie Deze vorm heeft te maken met het verslappen van de bekkenbodem. Bij krachtinspanningen zoals bij hoesten, niezen, lachen maar ook bij plotselinge bewegingen, verliest men kleine hoeveelheden urine.
  • Aandrang-incontinentie Urge-incontinentie Deze vorm heeft te maken met de werking van de blaas. Men voelt voortdurend aandrang tot plassen. Bovendien kan men de urine moeilijk ophouden. Deze vorm kan een lichamelijke oorzaak hebben, zoals suikerziekte, ouderdom, blaasontsteking of een zenuwaandoening, of door geestelijke overbelasting ontstaan. De angst om urine te verliezen kan het probleem steeds groter maken.

Aanpakken van het probleem.

Er zijn verschillende manieren om incontinentie aan te pakken.

  • Bekkenbodemoefeningen en blaastraining.
  • Men leert de bekkenbodemspieren weer te beheersen en de blaas de baas te worden.
  • Meer dan de helft van de vrouwen komt zo van haar klachten af!

Medicijnen.

Afhankelijk van de problematiek kunnen medicijnen soms baat hebben.

Medische ingreep.

Voor sommige vrouwen is een medische ingreep de enige manier om van hun problemen af te komen. Bekkenbodemoefeningen kunnen hierbij een aanvullende rol spelen. Soms bestaat de oplossing van het probleem uit een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Oefentherapie

De oefentherapie vindt individueel plaats en bestaat uit ongeveer 9 bijeenkomsten, verspreid over 6 maanden.

Belangrijke elementen bij de oefentherapie zijn: oefening, inzicht, herkenning en ondersteuning.

Oefening

Door aanspannings-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen leert u het spiergevoel van uw eigen bekkenbodem weer herkennen. Dit is een voorwaarde om de kracht van de bekkenbodem te trainen.

Inzicht en advies

U krijgt inzicht in de manier, waarop u met de incontinentie omgaat. Dit biedt houvast om gewoonten te veranderen. De adviezen worden onderbouwd met begrijpelijke informatie over bouw en functioneren van de bekkenbodem, oorzaken van incontinentie, omgaan met incontinentie en incontinentieverband.

Herkenning

U ondervindt begrip en steun en dat stimuleert en motiveert om de incontinentie aan te pakken.

Ondersteuning

Doorzetten is van belang. Alleen door te blijven oefenen kunt u de bekkenbodem versterken.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt zich rechtstreeks bij ons melden. Verwijzing door een arts is niet nodig. Mocht u toch uw arts vooraf willen raadplegen, dan bent u daar uiteraard vrij in.Tijdens de eerste afspraak zullen wij samen met u vaststellen, of een fysiotherapeutische behandeling zinvol is. Zoja, dan worden er verdere afspraken met u gemaakt. De kosten worden door uw ziektekostenverzekering vergoed, indien u een dekking voor fysiotherapie hebt, wat in de meeste gevallen zo is.