De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie en is gericht op het bewegend functioneren van kinderen van 0-18 jaar. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat ongemerkt, zonder problemen. Maar soms duurt het langer of verloopt de ontwikkeling beneden gemiddeld. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om vaardigheden te leren of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren in het dagelijks leven.

Wat doet de kinderfysiotherapeut ?

De eerste keer zal een gesprek plaatsvinden over de ontwikkeling van het kind tot nu toe en de vraag die kind/ ouders, (huis)arts of school hebben. Daarna zal onderzoek gedaan worden naar de motorische ontwikkeling, hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. In de behandeling zal aandacht zijn voor de hulpvraag. Er wordt doelgericht gewerkt om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het oefenmateriaal is erop gericht plezier te hebben in bewegen en bepaalde motorische functies te ‘oefenen’. Ook bij orthopedische en overige klachten zal een gesprek en onderzoek plaatsvinden. Veelal zal de behandeling bestaan uit oefeningen en adviezen. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders.

De kosten

Kinderfysiotherapie wordt 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Daarna is er vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering. Indien er sprake is van een chronische indicatie vergoedt de verzekering meer behandelingen.

Voorbeelden van indicaties bij baby/ peuter

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrie/ Voorkeurshouding
 • Scheve schedels (meting)
 • Billenschuiven
 • Prematuriteit (te vroeg geboren)
 • Neurologische stoornissen

Voorbeelden van aandoeningen bij (schoolgaande) kinderen

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Problemen bij kleutervaardigheden
 • Schrijfproblemen
 • Orthopedische afwijkingen, scoliose
 • Houdingsproblemen
 • Lage of hoge spierspanning
 • Het onhandige kind/ DCD
 • Ademhalingsproblemen, Astma
 • Sensomotorische problemen/ Sensorische informatieverwerkingsproblemen

Onze kinderfysiotherapeut is geregistreerd in het register voor kinderfysiotherapie