Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

De fysiotherapeut is direct toegankelijk (zonder verwijzing door een arts) voor een screening en aanvullend beleid. U krijgt eerst een afspraak  voor een screeningsgesprek. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. In het eerste geval volgt direct een onderzoek. Indien dat niet mogelijk is, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw legitimatie en indien van toepassing de verwijsbrief. We streven ernaar u zo snel mogelijk in te plannen bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in uw klacht.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

Bij aanvang vraagt uw fysiotherapeut u naar uw gezondheidsprobleem. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan omvat de therapievorm en het aantal behandelingen en zal met u worden besproken.

Hygiëne

U wordt verzocht bij iedere behandeling een laken of grote handdoek mee te nemen voor op de behandelbank. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiëne in acht neemt.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten. Dit kan inhouden dat u onderzocht of behandeld wordt door een stagiaire. Vooraf wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF. Dit is te vinden op www.kngf.nl.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft over de bejegening door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, dan kunt u dit melden bij uw fysiotherapeut of bij een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF, te vinden op www.kngf.nl.

Privacyreglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarnaast is naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Het complete reglement ligt ter inzage in de praktijk en staat op onze website.