Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

De fysiotherapeut is direct toegankelijk (zonder verwijzing door een arts) voor een screening en aanvullend beleid.

U krijgt eerst een afspraak voor een screeningsgesprek. In dat gesprek bespreken we met u of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut. Het kan ook zijn dat eerst een bezoek aan de huisarts gewenst is.
In het eerste geval volgt direct een onderzoek. Indien dat niet mogelijk is, maken we een nieuwe afspraak.

Aanmelden

Bij aanmelding vragen we naar uw legitimatie en indien van toepassing de verwijsbrief. We streven ernaar u zo snel mogelijk in te plannen bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in uw klacht.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak vraagt de fysiotherapeut u naar uw gezondheidsprobleem. Hierna volgt een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut stelt naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek een behandelplan op. Hij bespreekt dit behandelplan, met daarin de therapievorm en het aantal behandelingen, met u.

Hygiëne

We verzoeken u om bij iedere behandeling een laken of grote handdoek mee te nemen voor op de behandelbank. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiëne in acht neemt.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire heeft een fysiotherapeut als begeleider die hem of haar mee laat kijken of werken tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten. Het kan dan voorkomen dat u onderzocht of behandeld wordt door een stagiaire. Natuurlijk vragen we altijd vooraf uw toestemming.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF. Dit is te vinden op www.kngf.nl.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft over de bejegening door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, dan kunt u dit melden bij uw fysiotherapeut of bij een van de maatschapsleden. We behandelen uw klacht conform de richtlijnen van het KNGF, te vinden op www.kngf.nl.

Privacyreglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarnaast is naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Het complete reglement ligt ter inzage in de praktijk en staat hier op onze website.