Bij Claudicatio intermittens is er sprake van slagaderverkalking in de benen. Dit heeft als gevolg dat er er bij lopen pijn in de benen ontstaat. In de volksmond noemt men dit ook wel etalagebenen. Vaak gaan mensen met Claudicatio soms even, voor de etalageruit, stil staan zodat hun klachten weer af nemen.

Door middel van looptherapie bij een ClaudicatioNet therapeut kan de loopafstand vergroot worden en in veel gevallen de pijn verminderen.

Vaak is er bij deze behandeling ook aandacht voor leefstijl verandering, want hier ligt vaak de oorzaak van deze klachten.