De geriatrie fysiotherapeut richt zich op de (kwetsbare) oudere. Door het verouderen van ons lichaam wordt de kwaliteit van onder andere spieren en gewrichten minder. Een deel van ons krijgt te maken met één of meerdere ziekten/aandoeningen. Als gevolg hiervan kunnen er klachten ontstaan zoals krachtsverlies, balansproblemen en/of een verminderde conditie.

Wanneer kan een Geriatrie Fysiotherapeut u helpen?

Bovenstaande klachten kunnen ernstige beperkingen geven in het dagelijks leven. Het kan zijn dat je moeite krijgt met het uitvoeren van bepaalde activiteiten, beperkt wordt in het deelnemen in de samenleving of dat je problemen krijgt op het gebied van zelfredzaamheid. Denk hierbij aan het opstaan uit de stoel, de toiletgang, lopen, in- en uit bed komen, zelfverzorging, huishouden, familie en vrienden bezoeken, deelnemen aan een sociale activiteit, et cetera.

Daarnaast moeten en willen ouderen tegenwoordig steeds langer thuis blijven wonen, waarbij zelfredzaamheid en kwaliteit van leven erg belangrijk zijn.  

Werkwijze bij Fysio Braakhuizen

De geriatrie fysiotherapeut helpt je met het leren omgaan met beperkingen en met het behouden of verbeteren van je mobiliteit, zodat je zo lang mogelijk kunt blijven doen wat je op dat moment belangrijk vindt in je leven. De therapie start altijd met een gesprek waardoor jouw situatie in kaart wordt gebracht. Daarna volgt een onderzoek, dat veelal bestaat uit fysieke testen, vragenlijsten en/of een analyse van de problematische handeling(en).

Vervolgens wordt er samen met jou een behandelplan opgesteld. We gaan samen op zoek naar mogelijkheden, waarbij je eigen hulpvraag en doelen centraal staan. De behandelingen kunnen plaatsvinden in de praktijk of aan huis. Indien nodig kunnen ook andere zorgprofessionals ingeschakeld worden, zodat je op meerdere aspecten zo goed mogelijk geholpen wordt.