Wat is een psychosomatische fysiotherapeut?

Een psychosomatische fysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich middels een 3-jarige opleiding heeft gespecialiseerd in de behandeling van spanning– of stressgerelateerde klachten en onbegrepen klachten.

Deze therapeut is een specialist in het onderzoeken en behandelen van psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, hyperventilatie, en chronische pijn, welke vaak stress gerelateerd zijn. Bij deze klachten is de samenhang tussen de lichamelijke en de psychische overbelasting aanvankelijk niet zo duidelijk. Een psychosomatische fysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en vaardigheden om psychosomatische klachten te kunnen signaleren en te behandelen.

Met welke klachten kunt u terecht?

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in:

 • Hyperventilatie klachten
 • Futloos en/of lusteloos zijn
 • Depressie
 • Angststoornissen
 • Hoofdpijnklachten
 • Duizeligheidsklachten
 • Langdurige nek, schouder- of rugklachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Pijnklachten
 • Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht slapen of teveel slapen
 • Somber zijn, veel piekeren
 • Angstig en onzeker zijn
 • Niet meer kunnen ontspannen

Wat is het doel van de behandeling?

Het doel van de therapie kan zijn: Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.

 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem
 • Opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting
 • Verbeteren van de lichaamsbewustwording
 • Leren aanvoelen van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren
 • Stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt
 • Verbeteren van de conditie

Wat voor soort behandeling kunt u verwachten?

De behandeling is primair gericht op het krijgen van inzicht in de klacht en achterliggende oorzaak. Verder leert u tijdens de behandeling hoe u om kunt gaan met de klachten, waardoor deze op de korte termijn verminderen. Op de lange termijn zal in de meeste gevallen de klacht zelfs geheel verdwijnen.

Afhankelijk van de klacht, kan een aantal effectieve technieken ingezet worden:

 • Ademhalingstechnieken
 • Ontspanningstechnieken
 • Mindfullness
 • Conditietraining
 • Gesprekstechnieken
 • Lichaamsbewustzijnsoefeningen

Hoe gaat de behandeling in z’n werk?

Eerst krijgt u een intake bij een psychosomatische fysiotherapeut en daarna wordt er een gezamenlijk behandelplan opgesteld. Bij de volgende afspraak gaat dan de behandeling in die is afgesproken.

Hoe wordt de behandeling vergoed?

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft waarin fysiotherapie gedekt is, dan wordt de behandeling vergoedt door de verzekeraar.

Hoe komt u in contact?

U kunt in principe zonder verwijzing terecht bij een psychosomatische fysiotherapeut. Ook kunt u eerst overleggen met uw huisarts en die schrijft dan een verwijzing uit om naar de psychosomatische fysiotherapeut te gaan.

De psychosomatische fysiotherapeut werkt veel samen met de huisarts, psychologen en specialisten, omdat het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten veelal vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandelplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.