1. Deelname heeft een minimale tijdsduur van 3 maanden.
  2. Het lesgeld dient vooraf voldaan te worden.
  3. Niet deelnemen ontslaat de deelnemer op geen enkele wijze van de verplichting het lesgeld te betalen. Uitsluitend in geval van ziekte en dringende arbeidsomstandigheden bestaat de mogelijkheid de gemiste training binnen 1 week individueel in te halen.
  4. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 2 weken voor de nieuwe trainingsperiode.
  5. De leiding is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan goederen van de deelnemers.
  6. Op officiële feestdagen wordt geen les gegeven.