1. Deelname heeft een minimale tijdsduur van 3 maanden.
  2. Het lesgeld dient vooraf voldaan te worden.
  3. Niet deelnemen ontslaat de deelnemer op geen enkele wijze van de verplichting het lesgeld te betalen. Uitsluitend in geval van ziekte en dringende arbeidsomstandigheden bestaat de mogelijkheid de gemiste training binnen 3 maanden individueel in te halen.
  4. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 2 weken voor de nieuwe trainingsperiode.
  5. De leiding is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan goederen van de deelnemers.
  6. Op officiële feestdagen wordt geen les gegeven.
  7. Gemiste lessen in verband met vakantie kunnen in overleg worden ingehaald buiten de eigen groep, eventueel op een vrije plaats in een andere groep. Bij vakantie in de zomerperiode (tijdens de 6 weken lagere schoolvakantie), kan de einddatum van de serie opgeschoven worden. Deze regel geldt niet voor een jaarabonnement