COPD staat voor Chronical Obstructive Pulmonary Disease en omvat de groep longpatienten, die een obstructie van de luchtwegen heeft, zoals bij chronische bronchitis en emfyseem. Dit veroorzaakt kortademigheid bij inspanning, veel hoesten en hoge slijmproductie.       

De therapie bestaat uit o.a. uit ademhalingstechnieken, hufftechnieken (slijm ophoesten) en oefentherapie. Hierbij wordt de conditie en kracht getraind.