De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-opleiding. Na deze opleiding heeft de fysiotherapeut de mogelijkheid zich op veel verschillende gebieden te specialiseren. Hierbij valt onder andere te denken aan manuele therapie, kinderfysiotherapie en oedeemtherapie.

De fysiotherapeut richt zich onder andere op het herstel van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (waaronder spieren en gewrichten).

Hoe werkt een fysiotherapeut?

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door eerst vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te doen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Er wordt een actieve deelname aan het herstelproces van u verwacht.

Bewegingstherapie, ook wel oefentherapie genoemd, is de belangrijkste pijler in de fysiotherapie. Voorbeelden van toepassingen zijn: bewegingsmogelijkheden van gewrichten beïnvloeden, spierkracht vergroten, een betere houding aanleren, een beter evenwicht realiseren, betere ademhalingstechniek en leren ontspannen. Vaak wordt hierbij trainingsapparatuur gebruikt en worden oefeningen en instructies voor thuis meegegeven.