Wat is hyperventilatie?

Hyperventilatie: hyper betekent hoog en ventilatie slaat op de ademhaling. Hyperventilatie betekent dus letterlijk verhoogde ademhaling. Bij hyperventilatie ademt men vaak sneller en oppervlakkiger. De ademfrequentie is meestal hoger, hierdoor verdwijnt een te grote hoeveelheid kooldioxide uit het bloed en krijgt men teveel zuurstof binnen.De symptomen verschillen per persoon. Acute hyperventilatie kan heel beangstigend zijn: men heeft het gevoel niet genoeg lucht te krijgen en men wordt vaak erg benauwd, duizelig en angstig en krijgt last van tintelingen en hartkloppingen.

Hyperventilatie kan optreden bij:

  • inspanning
  • stress of psychische druk
  • verblijf op grote hoogten
  • vergiftiging

Aanpakken van het probleem

Er zijn verschillende manieren om hyperventilatie aan te pakken. Patiënten reageren vaak goed op de behandelmogelijkheden van de paramedicus:

  • uitleg/begeleiding/adviezen
  • ontspanningstherapie
  • ademhalingstherapie
  • inspanningstraining

De therapie

De oefentherapie is individueel en bestaat uit ongeveer 9 behandelingen, verspreid over 6 maanden.

Inzicht en advies

U krijgt inzicht in uw klachten. Dit biedt houvast om gewoontes te veranderen. De adviezen worden onderbouwd met begrijpelijke informatie over hoe u moet ontspannen en beter kunt gaan ademhalen. Verder worden de oorzaken van hyperventilatie toegelicht. Als u de klachten beter herkent, weet u beter hiermee om te gaan.

Ondersteuning

Doorzetten is van belang. Alleen door te blijven oefenen kunnen de klachten verdwijnen of verminderen.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt zich rechtstreeks bij ons melden. Verwijzing door een arts is niet nodig. Mocht u toch uw arts vooraf willen raadplegen, dan bent u daar uiteraard vrij in. De kosten worden in de meeste gevallen door uw ziektekostenverzekering vergoed.