Team

Wij vormen een team van fysiotherapeuten die zich allen naast de algemene fysiotherapie hebben nageschoold in verschillende specialisaties en verbijzonderingen, om zodoende de patiënt een breed pakket aan zorg te kunnen bieden. Wij maken gebruik van elkaars specialismen om een efficiënte en hoge kwaliteit zorg aan te bieden.

In de lijst hiernaast staan de verbijzonderingen: dit zijn onderwerpen waarin een of meerdere fysiotherapeuten van ons team zich verder geschoold hebben.

Niet de therapeut maar de patiënt staat centraal