transcraniële Direct Current Stimulatie

doelgroep Doelgroep

  • Personen met chronische pijn
  • Personen met depressie en/of angst
  • Personen met burn-out
  • Personen met tinnitus (oorsuizen)
  • Personen met Functionele Neurologisch Stoornis (FNS)

doel Doel

Het doel van een tDCS is het stimuleren of afremmen van een specifieke hersenzone, elk met zijn eigen specifieke functies.

Een positieve elektrode heeft een activerende/stimulerende invloed op onderliggende neuronen (zenuwcellen). De hersencellen worden gevoeliger waardoor ze gemakkelijker en sneller kunnen ‘vuren’.

Bij een negatieve elektrode neemt de activiteit van de onderliggende hersencellen af, waardoor ze minder ‘vuren’ en minder informatie overbrengen.

uitleg Uitleg

Transcraniële Direct Current Stimulatie (tDCS) is een methode waarbij een zwakke gelijkstroom de werking van de hersencellen beïnvloedt. Hierbij worden twee of meerdere vochtige spons-elektroden op de hoofdhuid bevestigd met een rubberen elastiek of een netverband. De positie van de elektroden hangt af van de stimulatiezone en het vooropgestelde doel van de stimulatie.
TDCS is niet pijnlijk. Er is tijdens de stimulatie een lichte tintelingen op de huid onder de elektroden te voelen. TDCS heeft geen ernstige bijwerkingen. Tijdens een tDCS-sessie zit de patiënt in een comfortabele stoel.

duur  Duur

Om een effect te bereiken worden 2 tot 3 stimulaties per week uitgevoerd. Pas na 4 tot 5 sessies kan worden geëvalueerd of de stimulatie de klachten zal beïnvloeden. Een volledige behandeling bestaat uit minimaal 8 tot 12 stimulaties. Bij chronische aandoeningen is het soms noodzakelijk om deze stimulaties op regelmatige tijdstippen te herhalen.

tijd  Tijden

De intake kan meteen worden ingepland. De sessies worden daarna in overleg gepland.

kosten Kosten

TDCS is niet verzekerd vanuit de zorgverzekeraar.

Bij deelname aan het programma kan gekozen worden uit de volgende abonnementen:
  6 behandelingen                   €120,00
12 behandelingen                   €240,00

Voor meer informatie en persoonlijk advies: raadpleeg uw fysiotherapeut.

Er is ook meer informatie te vinden op https://www.hersenstichting.nl/behandelingen-van-hersenaandoeningen/tdcs/