Fysiotherapie Braakhuizen is in het bezit van een FitMate. De FitMate is een VO2max test. Hiermee kan op een nauwkeurige wijze de conditie en het rustmetabolisme in kaart gebracht worden. Dit gebeurt door een (sub)maximale inspanningstest op loopband of fietsergometer. Tijdens de test ademt de sporter door een masker dat via kabeltjes is verbonden aan de meetapparatuur; na een warming-up neemt de fietsbelasting of loopsnelheid in kleine stapjes toe tot maximale inspanning wordt bereikt.

Het meten van het rustmetabolisme is interessant wanneer je wilt afvallen. Het meet hoeveel calorieën je verbrandt in rust.

VO2max staat voor maximale zuurstofopname en geldt als dé maat voor conditie.

De tarieven voor de FitMate test staan hier.

Een vergelijkbare test wordt normaal in de ziekenhuizen afgenomen en dan vaak in combinatie met een ECG (Elektrocardiogram). Perfect voor sporters (topsport en amateur), maar ook voor mensen die laag belastbaar zijn, weinig conditie hebben, COPD-, astma-, diabetes- of hartpatiënt zijn, is de FitMate uiterst geschikt om het conditie niveau te meten.